Zapojení zásuvek dříve a nyní

Na této stránce uvádíme praktické doporučení, jako probíhalo zapojení zásuvek dříve a jak probíhá nyní.

Zapojení 230V v síti TNS se používá nyní a pouze toto provedení je možné dnes použít.

Fáze (hnědá) je přivedena na levou dutinku (při pohledu zepředu do zásuvky). Vodič PEN (zelenožlutá) se připojí na středový kolík a nulový vodič (modrá) se zapojí na pravou dutinku. Výměna zásuvek a instalace nových zásuvek musí být provedena pouze osobou s patřičnou kvalifikací. To se týká samozřejmě veškerého zásahu do elektroinstalace.

zasuvky
zasuvka

Zapojení zásuvek 230V v síti TN-C se používalo do roku 1995.

Vyskytuje se pouze ve starých instalacích. V současnosti se nesmí používat. Fáze (černá) je přivedena na levou dutinku (při pohledu zepředu do zásuvky). Vodič PEN (zelenožlutá) je připojený tak, že bez přerušení prochází od svorky PE (kolík) ke svorce N (pravá dutinka). Pokud se instalace prováděla smyčkováním v zásuvkách, musí být takto vodič PEN zapojen z obou směrů (přívodu i odvodu), neboť při výměnách a kontrolách nelze jednoduše určit stranu přívodu. V tomto zapojení nemůže být použit proudový chránič. Při porušení vodiče PEN se přes připojené spotřebiče zavleče fázové napětí na kostry všech spotřebičů připojených do zásuvek za místem přerušení.