Revize elektroinstalace

Na této stránce uvádíme popis, jak probíhá revize elektroinstalace.

Revizní zpráva

Každý elektrikář musí být schopen zajistit vám revizní zprávu. Revize se může skládat z několika částí.

Pokud přesouváte elektroměr...

Pokud přesouváte elektroměr, nebo děláte úpravu odběrného místa, potřebujete tzv. revizi odběrného místa. Tuto revizní zprávu vyžadují rozvodné závody.

Při zhotovení elektroinstalace v domě či bytě...

Při zhotovení elektroinstalace v domě či bytě, potřebujete revizi pro kolaudace, a také pro sebe, jako jistotu, že je vaše elektroinstalace schopná bezpečného provozu.

Revize elektrické instalace není na celý život!

Revize elektrické instalace není na celý život, musí se opakovat v určitých intervalech. Na každé zprávě o revizi elektrické instalace najdete můj doporučený termín příští revize.

Revizní zpráva obsahuje...

Revizní zpráva obsahuje mnoho číselných údajů, kterým nebudete rozumět. Pro laika je však důležité hodnocení, které zní například takto:
Elektrické zařízení výše jmenovaného objektu bylo řádně odzkoušeno, změřeno a prohlédnuto dle citovaných ČSN a porovnané s dokumentací skutečného provedení. Výsledky všech provedených úkonů a měření byly v souladu s citovanými předpisy. Revidované elektrické zařízení je schopné bezpečného provozu.

revize rozvadecu