Montáž a revize hromosvodů (LPS)

Zajišťuji kompletní montáž hromosvodů včetně revize.

Hromosvod, nebo také bleskovod, označováno jako „LPS“ je zjednodušeně zařízení vytvářející umělou vodivou cestu ke svedení bleskového výboje do země a tím ochrání Váš dům či jinou budovu před poškozením bleskem.

V dnešních moderních budovách jde o celý soubor systémů vnější ochrany před bleskem. Základní částí jsou jímač, svod a uzemnění.

Kromě montáže nových hromosvodů provádím i opravy starších poškozených hromosvodů, jako je například vyčištění svorek, dotažení spojů hromosvodů, upevnění uvolněných konzol, svěrek a jejich kontrola a dotažení, případně doplnění v případě chybějících dílů.

Pozor – revize hromosvodů (bleskosvodů / LPS) by na administrativních i obytných budovách měla být každé 4 roky !

Objekty se zvýšeným nebezpečím výbuchu nebo požáru každé 2 roky !